Beke László: „A magyar konceptuális művészet szubjektív története, Vázlat”, in Deréky Pál – Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a neoavantgárd köréből, („Aktuális avantgárd”), Ráció, Budapest, 2004, 227–239.

Hornyik Sándor: Konceptualizmus a kilencvenes évek magyar képzőművészetében. In: Művészettörténeti Értesítő. 2002. 3-4., 251-264.

Pinczehelyi Sándor (szerk.): A Pécsi Műhely nagy képeskönyve. Alexandra, Pécs, 2004.

Lakner László: Metamorfózis. Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2004. Kiállítás és katalógus

Michael Corris (szerk): Conceptual Art: Theory, Myth, and Practice. Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 2004